Essays about: "Anna Berlin"

Found 5 essays containing the words Anna Berlin.

 1. 1. Biodling som återhämtning?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Berlin; [2018]
  Keywords : biodling; biodlare; pollinering; hälsoträdgårdar;

  Abstract : I mötet med djur och natur upplever människor ofta att de befinner sig i, och är delaktiga av ett större sammanhang. Naturens positiva inverkan på människors hälsa har sedan länge varit allmänt känd och på senare år även med forskning som stöd. READ MORE

 2. 2. Stora stadsparkers liv och död : betydelsen av och framtiden för stora stadsparker

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Maria Insulander; [2015]
  Keywords : city park; urban parks; urban green space; urban densification; benefits of urban greenery; stadspark; urbana parker; urbana grönområden; stadsförtätning; nytta med urban grönska;

  Abstract : Behovet och betydelsen av stora stadsparker tycks ha fallit i glömska i samband med förtätning av städer. Planering av nya stora stadsparker tycks numera inte stå på agendan. Få arkitekter, stadsplanerare eller landskapsarkitekter lyfter fram värdet av nya stora stadsparker. READ MORE

 3. 3. Organizational and Social Factors of Entrepreneurial Creativity : A Female Perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Anna Maria Bornhausen; Hiua Aloji; [2013]
  Keywords : Creativity; Entrepreneurial Creativity; Female; Work Environment; Organizational Environment; Social Environment; Start-Up; ;

  Abstract : Previous research has shown that several factors of the work environment have the ability to  positively  influence  the  creativity  of  employees.  However,  these  research  findings  are generalized  and  do  not  consider  the  needs  of  female  employees. READ MORE

 4. 4. Tomato diseases, quality, yield and pesticide use : a field study in Nicaragua

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Anna Berlin; Sofia Eitrem; [2005]
  Keywords : tomato Lycoresicon esculentum mill. ; Nicaragua; leveillula taurica; ralstonia solanacearum; fusarium oxysporum; alternaria solani; nitrogen fertilization; quality; yield; taste test;

  Abstract : Nicaraguan farmers have for a long time struggled with tomato production. The primary problem has been Begomovirus infection, which devastated the tomato production in the country in the 1990's. In the battle against the Begomovirus other problems in the native tomato production have been neglected. READ MORE

 5. 5. Internal Transfer in a Suburban Shopping Area - Analysis of Technical Systems to Improve Movability

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för Vatten Miljö Transport

  Author : Anna Berlin; Ulrika Isacsson; [2001]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE