Essays about: "Anna Hedman"

Found 3 essays containing the words Anna Hedman.

 1. 1. Hur kan mångfalden gynnas på SCA:s naturvårdsareal? : natur- och kulturvärden i Peltovaara mångfaldspark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anna Hallmén; [2013]
  Keywords : skogshistoria; modellområde; kulturlandskap; kulturspår i träd; tallskog; forest history; model area; cultural landscape; culturally modified trees; pine forest;

  Abstract : Områden med skyddad skog i norra Fennoskandia, som tidigare beskrivits som orörd urskog, har på senare tid visat sig vara påverkade av långvarigt mänskligt resursutnyttjande. Historiska analyser av ekosystem, där även antropogena störningar beaktas, har därför börjat lyftas fram som en viktig del i naturvårdsarbete (Foster m.fl. 2003). READ MORE

 2. 2. Varför just där? En studie av boendekriterier i ett landsbygdsperspektiv

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Anna Hedman; [2012]
  Keywords : boendepreferenser; landsbygdsplanering; landsbygdsflytt; boende; landsbygd;

  Abstract : Utgångspunkten för detta arbete är landsbygdens förutsättningar och hur planeringen på landsbygden ser ut. Eftersom landsbygden idag på många ställen avfolkas undersöks möjligheter och exempel för att visa hur en utveckling av landsbygden kan ske. READ MORE

 3. 3. Samplanering - hinder och möjligheter

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Anna Hedman; [2010]
  Keywords : regional planering; regionsförstoring; Europeiska Landskapskonventionen; RUP; samverkansorgan; mellankommunal planering; planeringsstrategier;

  Abstract : I Sverige är kommunerna ansvariga för planeringen genom det kommunala planmonopolet. I och med att människor blir allt mer rörliga suddas gränserna också ut allt mer. Kommunerna tvingas ändra sina rutiner och se på exempel, för att lära sig hur planeringen över gränser går till. READ MORE