Essays about: "Anna Horn"

Found 3 essays containing the words Anna Horn.

 1. 1. Klövhälsa, klövverkning och underlag

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Jansson; [2018]
  Keywords : klöv; hälta; klövsjukdom; verkning; mjölkkor; välfärd; golv; ekonomi;

  Abstract : Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. READ MORE

 2. 2. Cross-border enforcement of patents in the European Union : an analysis of the Brussels Regulation No 1215/2012 and the provisions on local jurisdiction in the Agreement on a Unified Patent Court

  University essay from Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Author : Anna Horn; [2017]
  Keywords : Intellectual property law;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Peak-load pricing in Public Transport: A case study of Stockholm

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Vilhelm Horn af Rantzien; Anna Syrén; [2010]
  Keywords : Peak-load; Price discrimination; Ramsey pricing; Price elasticities of demand;

  Abstract : This thesis studies how the price affects the demand for public transport in the peak- and off-peak period in the public transport in Stockholm. Further, the study investigates how differences in price elasticities of demand in the peak- and off-peak period can enable an increase in revenues as well as the total number of passengers while dampening the peak-load problem through price discrimination. READ MORE