Essays about: "Anna Lundvall"

Found 2 essays containing the words Anna Lundvall.

 1. 1. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lundvall; [2019]
  Keywords : landskapsrörelse; strövande; taktil skala; visuell skala; fragmentering; Bernard Lassus; Lilla Sickla; Kolerakyrkogården; Hammarbyskogen;

  Abstract : Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. READ MORE

 2. 2. När religion och djurskydd kolliderar : slakt utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Lundvall; [2009]
  Keywords : Halal; Förnimmelse;

  Abstract : The fact that animals have feelings is something that is commonly agreed. Many authors showhow animals' views of their environment is quite similar with human views. Animals, whichare slaughtered without prior stunning, find the moment of slaughter unpleasant and stressing.This is shown in numerous of scientific studies. READ MORE