Essays about: "Anna Marcuson"

Found 1 essay containing the words Anna Marcuson.

  1. 1. Barns egna platser på skolgården

    University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Author : Anna Marcuson; [2020]
    Keywords : skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

    Abstract : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. READ MORE