Essays about: "Anna Strandberg"

Found 2 essays containing the words Anna Strandberg.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Keywords : kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Abstract : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. READ MORE

 2. 2. Linping - Linqueueping without queue : A case study in developing navigable and readable webapplications that are perceived as trustworthy by their users

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Markus Biamont; Alexander Danielsson; Anton Frölander; Gustav Johansson; Philip Melbi; Petersson Eric; Joakim Strandberg; Anna Wikström; Johannes Åhlander; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this study was to attempt to create a usable and trustable web application for selling event tickets capable of better satisfying the needs of students and event arrangers at Linköping University than contemporary methods. At the moment of writing all such tickets are sold physically and students are required to queue to acquire tickets. READ MORE