Essays about: "Anna-Karin Ekwall"

Found 1 essay containing the words Anna-Karin Ekwall.

  1. 1. En annan värld : tre gestaltningsförslag till Millennieskogens meditationsrum i Malmö Botaniska trädgård

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Anna-Karin Ekwall; [2013]
    Keywords : Gestaltning; växtkomposition; växtsamhällen; Nordamerika; Millennieskogen; meditationsrum; Malmö Botaniska trädgård; Lindängelund;

    Abstract : Detta examensarbete handlar om att presentera ett förslag till en gestaltning av tre gröna meditationsrum som är belägna i den framväxande Millennieskogen i Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund, Sverige. Malmö Botaniska trädgård är tänkt att bli en attraktion för Malmö och dess befolkning och skall ligga i södra Malmö. READ MORE