Essays about: "Anna-Karin Svensson"

Found 1 essay containing the words Anna-Karin Svensson.

  1. 1. Agro-ecological assessment of Phonxay district, Louang Phrabang province, Lao PDR : a minor field study

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Author : Emelie Nilsson; Anna-Karin Svensson; [2005]
    Keywords : climatology; cartography; pedology; Penman monteith combination method; soil science; GIS; geomorphology; physical geography; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: För att kunna planera jordbruket så att all mark används på bästa sätt behövs en databas som innehåller lämplig data. Det finns inte någon sådan för Laos, därför har vi valt att göra en databas och med hjälp av den beskriva norra Laos och speciellt Phonxay distriktet. READ MORE