Essays about: "Anneli Hagen Andersson"

Found 1 essay containing the words Anneli Hagen Andersson.

  1. 1. WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia

    University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Author : Anneli Hagen Andersson; Zandra Persson; [2010]
    Keywords : Concept of health; Control; Georgia; Identity; Internal Displaced People; Marmot; Qualitative study; Women;

    Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka begreppet hälsa bland kvinnliga georgiska internflyktingar (Internal Displaced People, IDP). Detta är en empirisk studie med en kvalitativ metod som bygger på semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt sju IDP kvinnor i staden Zugdidi i Georgien deltog. READ MORE