Essays about: "Annika Ahl"

Found 1 essay containing the words Annika Ahl.

  1. 1. Communication concerning internal information systems

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Author : Annika Ahl; [2007]
    Keywords : ;

    Abstract : För att företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på dagens marknad krävs det att det har effektiva arbetsprocesser i sin verksamhet. Ett vanligt sätt att effektivisera processer i en verksamhet är att implementera ett informationssystem. READ MORE