Essays about: "Annika Kindblom"

Found 1 essay containing the words Annika Kindblom.

  1. 1. Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

    University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Author : Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2015]
    Keywords : ;

    Abstract : Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar. Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. READ MORE