Essays about: "Annika Larsson"

Found 5 essays containing the words Annika Larsson.

 1. 1. How do we assess the position of the scapula and do we assess it the same way? : An inter-rater reliability study

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Author : Annika Larsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Background An altered position of the scapula on the thoracic spine has been shown as a part of both shoulder and neck pain and therefore it is suggested that the position is thoroughly assessed as a part of the evaluation and the following treatment. However, while there is research that shows reliability using instruments for determining the scapulas position, it is lacking regarding assessment through visual inspection and palpation. READ MORE

 2. 2. Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Annika Larsson; Desireé Lundqvist; [2015]
  Keywords : Designdialog; brukarmedverkan; arkitektrollen;

  Abstract : I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. READ MORE

 3. 3. Stadsträds transmissivitet av direkt solstrålning : en studie i fyra stadsträds optiska vinteregenskaper för en del av en hållbar klimatplanering

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Annika Larsson; [2011]
  Keywords : stadsträd; mikroklimat; värmeö; transmissivitet; klimatplanering; stadsplanering; solstrålning; avlövat; vinter; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Klimatanpassning av byggd miljö är en förutsättning för hållbara städer. I synnerhet gäller detta nu då klimatet är i förändring. Vegetation kan bidra till att sänka de högsta temperaturerna i staden och minska den urbana värmeön. Stadsträd är en typ av vegetation som genom beskuggning kan bidra med detta. READ MORE

 4. 4. Kvinnor och missbruk : En teoretisk uppsats om kvinnors missbruk av alkohol och droger

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Author : Annika Jonsson; Carina Larsson; Håkan Roos; [2008]
  Keywords : women; abuse; addict; adolescence; alcohol; drugs; drug misuse; kvinnor; droger; alkohol; missbruk;

  Abstract : The aim of this study was, with a theoretical approach, to examine women’s alcohol- and drug problems. Our questions at issues considered early debut, heredity and environment as well as which factors can explain women’s use of alcohol and drugs. READ MORE

 5. 5. Pedestrian detection and driver attention : cues needed to determine risky pedestrian behaviour in traffic

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Annika Larsson; [2005]
  Keywords : Interdisciplinary studies; traffic safety; pedestrians; pedestrian detection; night vision; driving; TVÄRVETENSKAP;

  Abstract : The purpose of this thesis was to determine which perceptual cues drivers use to identify pedestrians that may constitute a risk in traffic. Methods chosen were recordings of pedestrian behaviour in Linköping by means of a stationary video camera as well as video camera mounted in a car. READ MORE