Essays about: "Antagonist"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word Antagonist.

 1. 1. Avenging the Anthropocene : Green philosophy of heroes and villains in the motion picture tetralogy The Avengers and its applicability in the Swedish EFL-classroom

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Jens Vang; [2019]
  Keywords : Ecocriticism; anthropocentrism; biocentrism; ecology; environmentalism; film; EFL; upper secondary school; Avengers; Marvel Cinematic Universe;

  Abstract : This essay investigates the ecological values present in antagonists and protagonists in the narrative revolving the Avengers of the Marvel Cinematic Universe. The analysis concludes that biocentric ideals primarily are embodied by the main antagonist of the film series, whereas the protagonists mainly represent anthropocentric perspectives. READ MORE

 2. 2. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Keywords : antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Abstract : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. READ MORE

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Engerström; [2018]
  Keywords : immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Abstract : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. READ MORE

 4. 4. Inadequate antiplatelet pre-treatment in patients undergoing acute thoracic surgery. Risk for complications and cost.

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Nordmark Carolina; [2018]
  Keywords : Dual antiplatelet therapy; ST-elevation myocardial infarction; bleeding complications; acute thoracic surgery;

  Abstract : Introduction Prior to percutaneous coronary intervention (PCI) guidelines recommend that patients with ST- elevation myocardial infarction (STEMI) receive dual antiplatelet therapy (DAPT) consisting of P2Y12 inhibition and acetylsalicylic acid (aspirin). However, in rare occasions, patients admitted with STEMI as preliminary diagnosis require acute thoracic surgery and oral P2Y12 inhibitors increases the bleeding risk over several hours. READ MORE

 5. 5. Fluralaner : – en säker substans med hög effektivitet?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sanna Nilsson; [2018]
  Keywords : Isoxazoliner; fluralaner; Bravecto; Exzolt; säkerhet;

  Abstract : Fluralaner är en ny ektoparasiticid som tillhör substansgruppen isoxazoliner och introducerades på marknaden 2014 av MSD Animal Health. För närvarande finns det bara två veterinärmedicinska läkemedel på marknaden som innehåller fluralaner, vilka är Bravecto™ och Exzolt™. READ MORE