Essays about: "Anthelminthic Resistance"

Found 2 essays containing the words Anthelminthic Resistance.

 1. 1. Egg hatching protocol and an in vitro scoring system in Parascaris univalens larvae after exposure to anthelmintic drugs

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Al Shehnah Dimah; [2020]
  Keywords : Parascaris; Equine; Larvae; Anthelminthic Resistance; Hatching; Parascaris univalens; Carvacrol; Thiabendazole; Pyrantel; Ivermectin;

  Abstract : A scaris is a genus of parasitic worms (helminths) found in the small intestine of various mammalian hosts, including Ascaris lumbricoides in humans, Parascaris equorum and P univalens in horses, Ascaris suum in pigs, Toxocara cati in cats and Toxocara canis in dogs. To date, Parascaris spp. READ MORE

 2. 2. Misstänkt förekomst av begynnande resistens mot pyrantel hos Parascaris equorum i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Rasmusson; [2017]
  Keywords : parascaris equorum; ; spolmask; ; resistens; ; pyrantel; ; fenbendazol; ; häst; roundworms; ; resistance; ; pyrantel; ; fenbendazole; ; horse;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris equorum, förekommer i hela världen och är den inälvsparasit som är vanligast bland föl och unghästar. Äldre hästar drabbas i regel inte alls av spolmask. Sverige har en prevalens av spolmask på 48% hos föl på stuterier. Spolmask smittar föl via larvstadium 3 (L3) på bete. READ MORE