Essays about: "Antibiotics"

Showing result 1 - 5 of 303 essays containing the word Antibiotics.

 1. 1. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Magdalena Sandström; [2022]
  Keywords : artrit; ledinflammation; diande grisar; smågrisar; antibiotikaresistens; bakteriella agens;

  Abstract : Infektiös artrit är en vanlig orsak till antibiotikabehandling av diande grisar, både i Sverige och i andra länder. Tidigt insatt behandling är viktig för att lederna inte ska få bestående skador. För att behandlingen ska ge önskad effekt får inte bakterien som orsakar infektionen vara resistent mot den aktuella substansen. READ MORE

 2. 2. Construction and Evaluation of a Cre-lox-Based Fluorescent Conjugation Tracking System

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Carl Brännström; [2022]
  Keywords : Antibiotic resistance; horizontal gene transfer; plasmids; conjugation; conjugational frequency; Cre loxP system;

  Abstract : Plasmids are small, circular, extrachromosomal double-stranded genetic elements present in bacteria. Plasmids can replicate independently of the bacterial chromosome and play an important role as a transmitter of antibiotic resistance genes between bacteria. READ MORE

 3. 3. Topical formulation of antimicrobials for wound care

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Author : Ida Cederwall; [2022]
  Keywords : topical formulation; antibiotic resistance; topical antimicrobial formulation; topical gel; AMP; AP114; amoxicillin; wound care; poloxamer; HPMC;

  Abstract : The increasing spread of antibiotic resistance among bacteria poses a major threat to the public health. There is an urge for the development of innovative formulations of existing and new antibiotics. READ MORE

 4. 4. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bonevik; [2022]
  Keywords : Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Abstract : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. READ MORE

 5. 5. Influence of Wastewater DOM Fractions on the Adsorption of Pharmaceuticals onto Activated Carbon

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Koustubh Karande; [2022]
  Keywords : Wastewater treatment; Dissolved organic matter; Pharmaceuticals; Activated carbon; Hydrophobicity; Molecular weight; Water resources engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Micropollutants in our sources of freshwater is an issue which requires immediate attention. The presence of pharmaceuticals, endocrine disrupting agents, pesticides and other harmful compounds have proven to have impact on the aquatic as well as on human life. READ MORE