Essays about: "Anton Paulsson"

Found 4 essays containing the words Anton Paulsson.

 1. 1. NUDGING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY- An empirical study on the effects of nudging

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anton Fürle; Klara Paulsson; [2021-06-30]
  Keywords : nudging; Moral nudge; Circular Economy;

  Abstract : The transition to a Circular Economy serves an important role in reaching sustainable consumption and production patterns to mitigate global warming. In this thesis, we explore how nudging can promote pro-environmental behaviour to enable a circular transition. READ MORE

 2. 2. Using clickthrough data to optimize search result ranking : An evaluation of clickthrough data in terms of relevancy and efficiency

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Anton Paulsson; [2017]
  Keywords : Search Result Reorganization; Clickthrough Data; Information Retrieval; Apache Solr;

  Abstract : Search engines are in a constant need for improvements as the rapid growth of information is affecting the search engines ability to return documents with high relevance. Search results are being lost in between pages and the search algorithms are being exploited to gain a higher ranking on the documents. READ MORE

 3. 3. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring : en behovsanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anton Paulsson; [2016]
  Keywords : biomaterial; bioinnovation; plast; frilandsodling; marktäckning; kulturtäckning; Plasticulture; Mulching; Plastic; Bioinnovation; Biobased; Cultivation;

  Abstract : Det används idag markdukar av plast baserad på fossila material inom så väl den svenska som den globala jordbrukssektorn. Dessa dukar läggs ut på marken och har till syfte att förhindra uppkomsten av ogräs. Markdukarna kräver upptagning och måste därefter skickas till återvinning eller deponi. READ MORE

 4. 4. Textilmassa - vad finns det för konsumentintresse?

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Fredric Abrahamsson; Anton Paulsson; [2014]
  Keywords : taktilt test; regenatfibrer; textilfibrer; miljökläder; ekokläder; textilmassa; dissolvingmassa; grön marknadsföring;

  Abstract : Företag behöver information om kundpreferenser för att kunna bedriva produktutveckling. Denna studie syftar till att undersöka hur konsumentgruppen svenska studenter upplever känslan av olika textilmaterial samt vilken miljöpåverkan de tror att råvaruframställningen till olika textilmaterial har. READ MORE