Essays about: "Antonia Skog Candemo"

Found 2 essays containing the words Antonia Skog Candemo.

 1. 1. Riskfaktorer som påverkar förekomsten av VTEC O157:H7 i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Antonia Cecilia Skog Candemo; [2018]
  Keywords : VTEC O157:H7; mjölkkobesättningar; riskfaktorer; gödsel;

  Abstract : Verotoxinproducerande Esherichia coli (VTEC) O157:H7 uppmärksammades första gången 1982 i samband med ett stort utbrott av matförgiftning orsakat av otillräckligt upphettad nötfärs. Även andra råvaror har orsakat utbrott men i dessa fall misstänks det ha skett korskontamination med nötkött eller kontamination av gödsel från nötkreatur. READ MORE

 2. 2. Viktiga faktorer för bevarandet av järv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Antonia Skog Candemo; [2015]
  Keywords : järv; födosöksbeteende; lodjur; varg; rennäring; wolverine; foraging behavior; lynx; wolf; reindeer management;

  Abstract : Järv är en av de viktigaste predatorerna på semidomesticerad ren i Sverige idag och bevarandet av järv innebär en konflikt med rennäringen. I den här litteraturstudien undersöks järvens födosöksbeteende och hur det påverkas av närvaron av varg och lodjur samt om konflikten mellan järven och rennäringen kan minskas. READ MORE