Essays about: "Användar Teknisk Scenario Process"

Found 1 essay containing the words Användar Teknisk Scenario Process.

  1. 1. User Interface Design of Head-Up Display Using Scenarios : An Early Stage Innovation Project at Bombardier

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Rohit Agarwal; [2018]
    Keywords : Head-up display; HUD; train; safety; Early-stage innovation; train safety; train cabin; Driver Machine Interface; User Interface; scenario-based design; User Technical Scenario Process; Scenario Building; User Interviews; Workshop; technical design; product development; product design; new product development; joint development; Head-up display; HUD; tåg; trygghet; Tidig scen innovation; tågsäkerhet; tåghytt; Drivrutinsgränssnitt; Användargränssnitt; scenario-baserad design; Användar Teknisk Scenario Process; Scenario Building; Workshop; teknisk design; produktdesign; ny produktutveckling; gemensam utveckling;

    Abstract : Head-up display (HUD) är en beprövad teknik inom flyg och bil, vilken gör det möjligt för piloter och förare att få tillgång till information utan att uppmärksamheten avleds från omvärlden. Liknande fördelar kan uppnås genom installation av HUD i tåg. READ MORE