Essays about: "Apan och Jägarproblemet"

Found 1 essay containing the words Apan och Jägarproblemet.

  1. 1. Student-generated representations in Algodoo while solving a physics problem

    University essay from Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

    Author : Oskar Bengtz; [2018]
    Keywords : Algodoo; Large Touch Screen; Monkey-Hunter Problem; Algodoo; Stor Pekskärm; Apan och Jägarproblemet;

    Abstract : Fysiklärare möter ofta den svåra uppgiften att representera abstrakta, väldefinierade egenskaper hos den fysiska världen (så som krafter eller energier) för studenter som går bortom ekvationer, grafer eller diagram. I denna studie tittar jag två fall av universitetsstudenter som löser en fysikalisk uppgift, användandes det digitala programmet Algodoo på en stor pekskärm för att undersöka hur studenter naturligt använder sig av sådan teknologi för att återskapa dessa representationer själva. READ MORE