Essays about: "ArcGIS Schematics"

Found 2 essays containing the words ArcGIS Schematics.

 1. 1. Automatic creation of schematic maps : a case study of the railway network at the Swedish Transport Administration

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Samanah Seyedi-Shandiz; [2015]
  Keywords : schematic diagram; geographical representation; schematic representation; GIS; ArcGIS Schematics; geometric network; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Idag vill man effektivisera användningen av geografiska informationssystem (GIS), vilket uppmuntrar järnvägsförvaltningarna att centralisera sina data. Därför hämtar de både geografiska och schematiska framställningar från samma databas. READ MORE

 2. 2. Schematic representation of the geographical railway network used by the Swedish Transport Administration

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Samanah Seyedi-Shandiz; [2014]
  Keywords : schematic Diagram; geographical representation; schematic representation; GIS; ArcGIS Schematics; physical geography; ecosystem analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Today, one of the needs of the railway information systems is sharing the precise and exact data among varieties of stakeholders. In addition, efficient use of Geographical Information Systems (GIS) encourages the railways administrations to centralize their data and prepare an information model whose purpose is to reduce the demands associated with the transformation of the data. READ MORE