Essays about: "Architectural Theory"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words Architectural Theory.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Peter Olsson; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Galina Ekström; [2020]
  Keywords : emotions; self-regulation; design; healthcare; children; adolescents; compatible spaces; in-between spaces;

  Abstract : This thesis addresses the importance for child and adolescent patients to have contact with such outdoor spaces that conform with their emotional state and promote well-being while being at healthcare settings. In some contemporary hospitals, holistic approaches to patients’ health are used in such a way that they may be beneficial for the whole healing process. READ MORE

 3. 3. Perception of spatial volume in daylight entering through devised openings

  University essay from KTH/Ljusdesign

  Author : Farahbee Rahman; [2020]
  Keywords : Visual Perception – Spatial Volume – Perceived Volume - Devised Openings – Exhibition Space- Daylight;

  Abstract : The thesis examines the impact of perceived brightness and contrast balance in relation to the spatial volume; physical volume transforming into a perceived volume in light. Two static viewpoints of 20th century’s museum architecture have been tested to observe qualitative features in daylight entering through architecturally devised openings. READ MORE

 4. 4. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2019]
  Keywords : gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Abstract : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. READ MORE

 5. 5. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE