Essays about: "Arkiv dokumentation"

Found 3 essays containing the words Arkiv dokumentation.

 1. 1. Documenting Collective Memory : an Analysis of the New Swedish Process Oriented Archive Description System

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Author : Kajsa Thelin; [2011]
  Keywords : ABM; Arkivvetenskap; Arkiv; Processorienterad arkivredovisning; Verksamhetsbaserad arkivredovisning; Processer; Records continuum modellen; Arkiv dokumentation; Archival paradigm shift; ALM; Archival science; Archives; Process-oriented archival description; Processes; Records Continuum Model; Archival documentation; Cultural Sciences;

  Abstract : In recent years we have seen a development within the archival tradition identified by some as a paradigm shift. The signifiers behind this shift are mirrored in the records continuum model - a model that then also reflects a wider socio-political understanding of the development of archival thinking. READ MORE

 2. 2. Librarians and Faculty in Information Literacy Assessment : Implications of Disciplinary Conditions for the Interpretation of Documents in the Bologna Process

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Author : Anna Bryngelsson; Aprile Clark; [2008]
  Keywords : informationskompetens; examination; kritiskt tänkande; livslångt lärande; Bolognaprocessen; högre utbildning; information literacy; assessment; critical thinking; lifelong learning; the Bologna Process; higher education; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Abstract : Som en följd av att informationskompetens lyfts fram i Bolognaprocessen som ett betydelsefullt element i all högre utbildning har ämnet uppmärksammats i stigande grad inom universitetsvärlden. Bolognaprocessen har även föranlett ändringar i svensk lagstiftning som gör kursplaner till juridiskt bindande dokument. READ MORE

 3. 3. Quality issues of Swedish Gateway Services : A study based on eleven gateway services of the national resource libraries in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Author : Darlene Adam; Andrea Bjurström; [2002]
  Keywords : ämnesportaler; ansvarsbibliotek; datorbaserad informationssökning - bibliotek; digitala bibliotek; söktjänster; Internet; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Abstract : Denna magisteruppsats diskuterar kvalitetsfrågor med utgångspunkt i elva svenska portaltjänster. En portaltjänst är en webbtjänst vilken samlar och länkar till fritt tillgängliga webbresurser inom en viss ämneskategori. Tjänsten erbjuder även någon form av kvalitetskontroll av de webbresurser som ingår. READ MORE