Essays about: "Arna Björk Thorsteinsdottir"

Found 1 essay containing the words Arna Björk Thorsteinsdottir.

  1. 1. Mapping Lupinus nootkatensis in Iceland using SPOT 5 images

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Author : Arna Björk Thorsteinsdottir; [2011]
    Keywords : alien invasive species; physical geography; remote sensing; unsupervised classification; maximum likelihood classification; geography; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Frön och rötter från Lupinus nootkatensis infördes till Island år 1945 med syftet att undersöka artens potential att bidra till återställandet av eroderad mark. Arten, som ursprungligen kommer från Alaska, visade sig vara mycket effektiv i samband med detta och dessutom kostnadseffektiv. READ MORE