Essays about: "Arvid Hellström"

Found 2 essays containing the words Arvid Hellström.

 1. 1. Inside/Outside the box

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Arvid Hellström; [2018]
  Keywords : flexibility; modules; small interventions; citizen participitation; open ended; dividing public spaces; Arts and Architecture;

  Abstract : In an uncertain future, flexibility and ability to adapt are recognized as important factors in avoiding errors, but also discover new ways of handling urban problems. This thesis examines how standardized wooden modules can be used to modify, manipulate and reinvent public space. READ MORE

 2. 2. Mötet mellan parallella världar : en studie i Virtual Reality inom fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Arvid Hellström; [2015]
  Keywords : virtual reality; augmented reality; digitalisering; landskapsarkitektur; arkitektur; landscape architecture;

  Abstract : Vad finns det för koppling mellan den digitala världen där vi som arkitekter mer och mer arbetar, och den fysiska värld vi förändrar genom vårt arbete? I den här uppsatsen ges en introduktion till de digitala verktyget virtual reality. Målet är att uppmärksamma sambandet mellan de digitala verktygen och det fysiska rummet. READ MORE