Essays about: "Arvid Liss"

Found 2 essays containing the words Arvid Liss.

 1. 1. Global Best Practice Transfer : The strive for Legitimacy

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Arvid Liss; Martin Wärefors; [2018]
  Keywords : Best Practice; Knowledge Transfer; MNC; Subsidiary; International Business; Institutional Theory; Legitimacy;

  Abstract : The research topic for this thesis is the transfer of best practice from a MNC to a subsidiary during the pre-implementation phase of an ERP system. A lot is written about best practice transfer but there is a call for more research on how the implementation is perceived from a subsidiary perspective. READ MORE

 2. 2. Från produktvarumärkning till företagsvarumärkning : en fallstudie av matföretaget Paul och Thoms omprofilering

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Arvid Liss; Kim Meyer; [2016]
  Keywords : corporate rebranding; corporate brand; product brand; brand management; varumärkesuppbyggnad;

  Abstract : Omprofilering kan förklaras som ett sätt att modifiera eller bygga upp nya varumärkesdelar som syftar till att skapa en ny image eller en differentierad position i intressenternas medvetande. Det är ett sätt att skapa fördelar och en identitet som sticker ut gentemot företags konkurrenter. READ MORE