Essays about: "Arytmi"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Arytmi.

 1. 1. Neural Network Regularization for Generalized Heart Arrhythmia Classification

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Oliver Glandberger; Daniel Fredriksson; [2020]
  Keywords : Arrhythmia; Classification; Regularization; Scaleogram; TensorFlow; Arytmi; Klassificering; Regularisering; Spektrogram; TensorFlow;

  Abstract : Background: Arrhythmias are a collection of heart conditions that affect almost half of the world’s population and accounted for roughly 32.1% of all deaths in 2015. More importantly, early detection of arrhythmia through electrocardiogram analysis can prevent up to 90% of deaths. READ MORE

 2. 2. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Keywords : prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Abstract : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. READ MORE

 3. 3. Living with anxiety and uncertainty due to unpredictable tachyarrhythmias

  University essay from Sophiahemmet Högskola

  Author : Daina Karngård; [2016]
  Keywords : Arrhythmia; Supraventricular tachycardia; Daily life; Quality of life; Nursing; Tachyarrhythmia; Arytmi; Supraventrikulära takykardi; Dagliga liv; Livskvalitet; Omvårdnad; Takyarytmier;

  Abstract : AbstractApproximately 1-2 percent of the world population lives with various heart rhythm disorders of supraventricular nature. These arrhythmias can alter the patient's lifestyle and negatively affect the balance between the demands of daily life and functional abilities. READ MORE

 4. 4. iPhone EKG och förmaksflimmer hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linn Marcusson; [2016]
  Keywords : förmaksflimmer; häst; iPhone; AliveCor; EKG; diagnostik; atrial fibrillation; horse; iPhone; AliveCor; ECG; diagnostics;

  Abstract : Förmaksflimmer är en relativt vanlig prestationsnedsättande arytmi hos hästar. Arytmin kan antingen förekomma ensamt, så kallat ”lone atrial fibrillation” eller i samband med annan hjärtsjukdom. READ MORE

 5. 5. En studie av kliniskt prognostiska markörer för överlevnad hos hundar med magomvridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Backlund; [2016]
  Keywords : magomvridning; GDV; hund; prognostisk; utfall; markörer; faktorer; hematologi; laktat; chock; arytmi;

  Abstract : .... READ MORE