Essays about: "Associationer"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word Associationer.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Måns Andersson; [2019]
  Keywords : Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Abstract : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. READ MORE

 2. 2. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 3. 3. Privacy invasions and their association with poor parent-adolescent relationship

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Farhiya Adan; Olivia Schibort; [2019]
  Keywords : privacy; invasion; parent; adolescent; relationship; integritet; inkräktande; förälder; ungdom; relation;

  Abstract : In this study we examine whether privacy invasions are associatedwith poor parent-adolescent relationship. We also examined if therewere differences between mothers and fathers in the frequency oftheir invasions, as well as the intent of those invasions. READ MORE

 4. 4. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2019]
  Keywords : spontankastad urin; bakteriologisk undersökning; hund; förvaring; doppglas; Uricult® Trio;

  Abstract : Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. READ MORE

 5. 5. The Link between different kinds of Knowledge about Mental Illness and their Stigma

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Henrik Ho; Jacqueline Jaconelli; [2019]
  Keywords : association; attitude; knowledge; mental illness; stigma; associationer; attityd; kunskap; psykisk ohälsa; stigma.;

  Abstract : The purpose of this study was to examine if people's knowledge about mental illness is related to their stigma against mental illness. We examined four types of knowledge a) knowledge treatment, b) knowledge of non-traditional diagnoses, c) knowledge of traditional , diagnoses, and d) personal knowledge of people with mental illness (called associations). READ MORE