Essays about: "Attitude Change"

Showing result 1 - 5 of 340 essays containing the words Attitude Change.

 1. 1. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Moa Hermansson; Anna Sundström; [2021]
  Keywords : jämställdhet; yrkesstatus; könstillhörighet;

  Abstract : Skogsbranschen i Sverige har under lång tid dominerats av män. Detta på grund av att ett skogligt yrke historiskt sett har varit fysiskt krävande och därmed ansetts passa bäst för män. I dag har andelen kvinnor som är yrkesverksamma inom skog eller som läser en skoglig utbildning ökat. READ MORE

 2. 2. Students’ holiday air travel behaviors: a flyer’s dilemma

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Elena Zucchini; [2021]
  Keywords : Pro-environmental behaviors; holiday air travel; air transportation; climate change; students; theory of planned behavior; value-belief-norm theory; awareness-attitude behavior gap; contextual gap; cognitive dissonance theory; sustainable destination development;

  Abstract : Holiday air travel behaviors are nowadays a significant issue in relation to climate change and sustainable tourism. Indeed, transportation, and especially air transportation, have a significant role in climate change. READ MORE

 3. 3. Understanding the Impact of the Normative Power of the European Union on the Belt and Road Initiative: The Case of Italy, Serbia, and Latvia

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Saman Nazari; [2020-10-22]
  Keywords : Belt and Road Initiative; The European Union; Normative power EU; CEE-China Relations;

  Abstract : The Belt and Road Initiative (BRI) was announced in 2013 and has attracted much attention from many countries. Promising significant investments all over the world, including in Europe, the BRI has prompted vibrant discussion regarding how it will shape international politics. READ MORE

 4. 4. Can generalised trust in news media change media exposure patterns?

  University essay from Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Author : Grėtė Kaulinytė; [2020-10-12]
  Keywords : Trust in news media; media trust; media exposure; media exposure; intentional news avoidance; intentional news avoidance; online or social media; alternative political media; attitude-consistent media; counter-attitudinal media;

  Abstract : The question of how trust in news media relates to news media exposure patterns attracts considerable attention from both scholars and society in general. Many previous studies have found that trust in news media positively relates to mainstream media exposure and negatively relates to non-mainstream media exposure, including online and social media news. READ MORE

 5. 5. Advocates for change. A qualitative study about Rwandan social work students reflections about gender roles and gender equality

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Emmy Lund; Lova Nylén; [2020-06-02]
  Keywords : gender; gender equality; reflections; attitudes; social work students; Rwanda; East Africa;

  Abstract : The aim of this study is to investigate Rwandan social work students reflections about gender roles and gender equality. This aim was achieved through qualitative, semi-structured, phone interviews with six Rwandan social work students. The interviews were later transcribed, and the data was analysed through a thematic analysis method. READ MORE