Essays about: "Autoimmunitet"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word Autoimmunitet.

 1. 1. Profiling the autoantibody repertoire in systemic sclerosis

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Emmie Pohjanen; [2021]
  Keywords : Systemic sclerosis; rheumatology; autoimmunity; autoantibody; biomarkers; Systemisk skleros; reumatologi; autoimmunitet; autoantikropp; biomarkörer;

  Abstract : Systemisk skleros (SSc) är en autoimmun rheumatisk sjukdom som kännetecknas av fibros i huden och/eller de interna organen, vaskulopati och en autoimmun reaktion från immunförsvaret, med eller utan specifika autoantikroppsprofiler. Diagnostisering och sjukdomsbehandling försvåras av sjukdomens heterogena natur. READ MORE

 2. 2. Investigating the autoimmunity profiles of Covid-19 patients

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Alfred Kedhammar; [2021]
  Keywords : Covid-19; SARS-CoV-2; Autoimmunity; Autoantibodies; Cytokines; Covid-19; SARS-CoV-2; Autoimmunitet; Autoantikroppar; Cytokiner;

  Abstract : The clinical severity of Covid-19 varies greatly between individuals, and all underlying risk factors are not yet well understood. Previous studies have shown Covid patients to be enriched with autoantibodies against type I interferons, suggesting autoimmunity may be an underlying factor of susceptibility to severe disease. READ MORE

 3. 3. Method development for enrichment of autoantibodies from human plasma

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Lovisa Skoglund; [2020]
  Keywords : autoantibodies; enrichment; autoimmunity; plasma; suspension bead array; autoantikroppar; anrikning; autoimmunitet; plasma; suspension bead array;

  Abstract : Antibodies are naturally occurring in humans, with the function to protect the body from pathogens. Occasionally, antibodies towards the body’s own proteins are produced. These so called autoantibodies are present in healthy individuals but are also highly associated with diseases with autoimmune involvement. READ MORE

 4. 4. Myasthenia gravis hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Petra Andersson; [2018]
  Keywords : immunologi; autoimmunitet; myasthenia gravis; hund; T-lymfocyter; tymus;

  Abstract : Myasthenia gravis är en sjukdom som drabbar den neuromuskulära överföringen. Den förekommer i två former: kongenital (medfödd) och förvärvad. Kongenital myasthenia gravis beror på en defekt i acetylkolinreceptorn (AChR), som orsakas av olika mutationer. READ MORE

 5. 5. Antinukleära antikroppar och immunoglobulin A hos tollare och schäfer : Antinuclear antibodies and immunoglobulin A in NSDTRs and German shepherd dogs

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Hahne; [2017]
  Keywords : antinukleära antikroppar; Immunoglobulin A; nova scotia duck tolling retriever; tollare; schäfer;

  Abstract : Novia scotia duck tolling retriever (tollare) och tysk schäferhund (schäfer) är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. Schäfer är en av de mest förekommande raserna att drabbas av systemisk lupus erythematosus (SLE) medan tollare har en påtagligt högre incidens jämfört med de flesta andra raser att drabbas av den SLE-liknande sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD). READ MORE