Essays about: "Avfallshantering"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the word Avfallshantering.

 1. 1. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Josephine Digné; [2020]
  Keywords : Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. READ MORE

 2. 2. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Keywords : Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Abstract : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. READ MORE

 3. 3. Municipal solid waste management in Minsk - current situation, future development and challenges

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Karoline Johansson; [2020]
  Keywords : Municipal solid waste; MSW; waste management; Belarus; Minsk; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Management of municipal solid waste (MSW) is an urgent issue throughout the world. Urbanization, population increase, and economy growth are all factors which contribute to an increase of MSW generation. READ MORE

 4. 4. Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Lindberg; [2020]
  Keywords : hållbarhet; avfallshantering; argumentation; policy-dokument;

  Abstract : I den här uppsatsen har jag undersökt hur Uppsala kommun försöker uppnå en förbättrad och mer hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen bedrivs av det kommunalt helägda bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB, som rörande just avfallshanteringen har två policydokument att förhålla sig till. READ MORE

 5. 5. Climate Change Mitigation Measures of Load-Bearing Structure - A comparison of alternative structural designs using Life Cycle Assessment

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Author : Mirass Jalil; [2020]
  Keywords : Life Cycle Assessment; LCA; Load-Bearing Structure; Livscykelanalys; Byggnadsstomme; stomalternativ; structural engineering; span length; cross-section depth; precast concrete slab; in-situ concrete slab.; Technology and Engineering;

  Abstract : I mars 2015 nådde den globalt genomsnittliga koldioxidhalten 400 ppm för första gången på tre miljoner år. Därför satte den svenska regeringen, år 2017, upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. READ MORE