Essays about: "Avtal"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the word Avtal.

 1. 1. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Menjivar Dominguez; [2020]
  Keywords : Malmberget; samhällsomvandling; prekaritet; handlingsutrymme; makt; LKAB; Gällivare;

  Abstract : Denna studie undersöker den upplevda bekymmersamheten och oron människor uttrycker när de är med om en samhällsomvandling. I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling på grund av ett hål i marken som uppstod efter många år av gruvindustri vid Malmberget. READ MORE

 2. 2. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Abstract : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. READ MORE

 3. 3. The Apportionment of International Responsibility between the European Union and its Member States under Mixed Agreements

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Tom Jinert-Baret; [2020]
  Keywords : EU law; Public International law; International organizations; Mixed Agreements; EU accession to the ECHR; Normative control doctrine; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats utreder huruvida det går att identifiera en särskild rättsordning vad gäller fördelningen av internationellt ansvar mellan EU och dess medlemsstater under blandade avtal, det vill säga internationella avtal som undertecknats av EU och vissa eller alla dess medlemsstater på ena sidan, och en tredje stat eller internationell organisation på den andra. Uppsatsen presenterar slutsatsen att sui generis-aspekterna av EU:s konstitutionella ordning, såsom dess internationella juridiska personlighet, fördragsgivande befogenheter, lagstiftande befogenheter, EU domstolens överhöghet och den kontinuerliga utvecklingen av EU:s kompetens, kräver att särskilda regler för tilldelning av internationellt ansvar tillämpas på EU:s blandade avtal. READ MORE

 4. 4. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  University essay from KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Author : Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Keywords : Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Abstract : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. READ MORE

 5. 5. The EU reinvents the wheel: A study on the challenges of the Arbitration and Mediation Centre in the Unified Patent System

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Viktor Rauer; [2020]
  Keywords : EU law; patent law; arbitration; mediation; IP law; private international law; law and economics; comparative law; Law and Political Science;

  Abstract : The Unitary Patent is a patent proposed by the EU that will make it possible for inventors to protect their inventions in all Member States by submitting a single patent application. This is intended to simplify the patent application procedure and mitigate the associated costs. READ MORE