Essays about: "Axfood marketing"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Axfood marketing.

 1. 1. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Andrea Biro; Emma Svensson; [2021]
  Keywords : choice restrictions; environment; food retailer strategies; freedom of choice; health; paternalism; perceptions;

  Abstract : Society is facing significant challenges in transforming to a sustainable food system where healthy food is provided, while reducing the negative environmental impact. Yet, it is debatable whose responsibility it is to provide healthy, environmentally friendly food from sustainable food systems. READ MORE

 2. 2. Food supply chains and social change in the Global South : a case study of a Swedish food retailer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marius Hegselmann; [2019]
  Keywords : social audits; food retailer; CSR; Postcolonialism; governmentality; Foucault;

  Abstract : Corporations have used the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) for many years. The literature around CSR is viewing it from a very critical perspective, due to its connection to marketing activities from corporations. READ MORE

 3. 3. Egna märkesvaror : ICAs olika emv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mikaela Nilsson; Louise Sköldberg; [2013]
  Keywords : EMV; LMV; lojalitet; varumärke; konsument; kvalitet;

  Abstract : På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. READ MORE

 4. 4. Visst vill jag köpa det här : en studie om vilka marknadsföringsstrategier som kananvändas av livsmedelsföretag för att marknadsföra exklusivalivsmedel i butik

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Chilani De Soysa; [2011]
  Keywords : marknadsföring; butik; exklusiva livsmedel; sinnen;

  Abstract : Marknadsföring är något centralt i livsmedelsbutiker. Detta tillföljd av ett överskott avlivsmedelsbutiker vilket har inneburit att konkurrensen hårdnat inom denna bransch då deflesta butiker riktar sig mot samma kundsegment (pers. med., Nilsson, 2011) . READ MORE

 5. 5. Marketing Strategies during financial crisis

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Barbara Hruzova; [2009]
  Keywords : Marketing; financial crisis;

  Abstract : The current financial crisis has spread around the world and no business sector has stayed untouched. While companies in some sectors have been forced to close down or lay off employees, companies in the food retail sector mainly have to adapt to their customers´ preferences, which according to Ang, Leong & Kotler (2000) change in times of financial crisis. READ MORE