Essays about: "Azraq"

Found 3 essays containing the word Azraq.

 1. 1. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2016]
  Keywords : UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Manifestations of Development: A Political Ecological Perspective on Development in Azraq, Jordan.

  University essay from Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Zackery Thill; [2012]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : Azraq, meaning blue in Arabic, is the name of an oasis that once existed in the Eastern Desert of Jordan. Prior to the drying of the oasis in the early 1990s, the oasis was home to endemic species, millions of migrating birds from Eurasia to North Africa, as well as the Gazelle, Oryx, and Onager. READ MORE

 3. 3. A Study of Saudi Arabian Kingdom in a Constructive Spectrum

  University essay from Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Author : Ahmad Masood Azraq; [2009]
  Keywords : Constructivism;

  Abstract : This thesis studies and analyzes the dynamics behind the longevity of the Saudi Arabian Kingdom such as religious ideology, exploitation of public wealth; i.e. oil and the construction of historical identity for the al-Saud dynasty. READ MORE