Essays about: "BLI"

Showing result 1 - 5 of 3065 essays containing the word BLI.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Keywords : Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Abstract : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. READ MORE

 2. 2. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2022]
  Keywords : ; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Abstract : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). READ MORE

 3. 3. Putting the talent first : - En fallstudie av Agil Talent Acquisition

  University essay from Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Author : Chauqline Bredberg; Johanna Bäckström; [2022]
  Keywords : Agile; Employer branding; Human Resource Practices; Talent Aqusition;

  Abstract : Den kompetensbrist som råder inom Tech-branschen har inte undkommit många. Trots att fältet accelererar i rasande fart bromsar kompetensbristen digitaliseringen och utvecklingen av samhället. READ MORE

 4. 4. A Comprehensive Review of the Factors Influencing the Environmental Impact of different Species bred in Closed Land-based Recirculating Aquaculture Systems

  University essay from Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Author : Siri Samuelsson; [2022]
  Keywords : Recirculating aquaculture system; renewable electricity; Feed Conversion Ratio; environmental impact; freshwater eutrophication; climate change; land use; cumulative energy use; acidification; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Today the future supply of seafood is threatened due to human activities which, among other things, has led to overfishing. However, more environmental friendly initiatives of producing seafood have emerged, such as Recirculating Aquaculture Systems (RASs). READ MORE

 5. 5. Real Estate Tokenization Based on the Blockchain

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Yanjiang Lu; [2022]
  Keywords : Real Estate Tokenization; Blockchain; Smart Contract; CAPM; Fastighetstokenisering; Blockchain; Smarta Kontrakt; CAPM;

  Abstract : Real estate is one of the largest assets in the world, but it is also synonymous with low liquidity. Tokenization of real estate emerged in the era of real estate 4.0 as technological innovation to counter the low liquidity, long and expensive transaction process, and high entry threshold of the real estate industry. READ MORE