Essays about: "Balsgård"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Balsgård.

 1. 1. Karaktärisering av äpplesorter : för framställning av juice och cider

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Carina Nilsson; [2011]
  Keywords : äpplesorter; Malus domestica; äpplejuice; cider; Saccharomyces bayanus; champagnejäst; Saccharomyces cerevisiae; öl- och vinjäst; jäst; äppelcider; fermentering; smaktest; äpple; juice; Sverige; Balsgård;

  Abstract : The purpose of this study was to evaluate which apple cultivars are best suited for production of juice and cider. The study was limited to 41 cultivars. Common as well as uncommon apple cultivars were selected from available cultivars in the cold storage at Balsgård, Department of Horticultural Plant Breeding and Biotechnology, SLU. READ MORE

 2. 2. Plommonsorter i Sverige

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Makiko Suzuki Jonsson; [2010]
  Keywords : Prunus domestica; plommon; genbank; Balsgård; plommonproduktion; förädling;

  Abstract : Huvuddelen av plommonproduktionen i Sverige är Prunus domestica-sorter och stora produktionssorter är Herman, Opal, Victoria och Jubileum. De olika sorterna ha olika mognadstid och bördighet. READ MORE

 3. 3. Betydelsen av genbanker : surkörsbärssorter i Sverige

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Anna Nilsson Boman; [2009]
  Keywords : genbank; surkörsbär; Prunus cerasus; Balsgård; POM; Programmet för biologisk mångfald; växtgenetiska resurser; biologisk mångfald; klonarkiv;

  Abstract : 1993 skrev Sverige under FNs konvention för biologisk mångfald, vilket är ett juridiskt dokument som innebär att Sverige har förbundit sig att bevara och hållbart bruka denbiologiska mångfalden. Som en uppföljning till detta antogs Programmet för Odlad Mångfald, POM. READ MORE

 4. 4. Sötkörsbärssorter : användning och förekomst i svenska genbanker

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Lovisa van der Maarel; [2009]
  Keywords : Prunus avium; sötkörsbär; genbanker; Balsgård; förädling; sortbeskrivningar; körsbär; körsbärssorter;

  Abstract : Rapporten beskriver olika anledningar till bevarandet av sorter av sötkörsbär, Prunus avium, med tyngdpunkt på sorternas kulturvärde och den genetiska resurs de utgör för forskare och förädlare. Vidare beskrivs kortfattat de olika aktörer som arbetar med bevarandet i svenska genbanker och klonarkiv som NordGen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald och Programmet för odlad mångfald. READ MORE

 5. 5. Selektion av äpplefröplantor på Balsgård

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Breeding

  Author : Birgitta Sandberg; [2007]
  Keywords : selektion; äpplefröplantor;

  Abstract : Today in Sweden, apples are mostly cultivated for direct consumption, i.e. dessert apples. Apple breeding aims at developing cultivars with new and improved qualities in order to meet the demands of different target groups and to increase the interest in apples on the market. READ MORE