Essays about: "Baltic countries"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the words Baltic countries.

 1. 1. The Role of Institutional Distance in Nordic-Baltic Strategic Alliances

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Danielé Masiulyté; Anna Stasiuk; [2021]
  Keywords : Strategic alliances; institutional distance; Nordic and Baltic cooperation; Business and Economics;

  Abstract : As it appears that the Nordic and Baltic countries share both similarities and differences in institutional environments, the potential role of it on cross-border cooperation is ambiguous. The aim of this study was to investigate the role of the distance in Nordic-Baltic strategic alliances. READ MORE

 2. 2. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Keywords : EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Abstract : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. READ MORE

 3. 3. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annie Frisk Brunzell; [2021]
  Keywords : Afrikansk svinpest; ASF; fokusgruppsdiskussion; FGD; förebyggande; jägare; rapportering; vildsvin; övervakning;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. READ MORE

 4. 4. Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Josefine Monell; [2021]
  Keywords : växtförädling; äpple; Malus;

  Abstract : Äpplen utgör den mest odlade frukten i Sverige och det finns en lång tradition av att producera äpple i hela Norden. För att kunna säkerställa en fortsatt produktion även i framtiden krävs en inhemsk förädling för att framställa nya sorter som kan möta framtidens utmaningar med ett förändrat klimat, effektivare lagring och förändrade preferenser från slutkonsumenten. READ MORE

 5. 5. Balance between financial and quality gains in housing production : A study on concrete and wooden frames

  University essay from KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Author : Gabriella Bystedt; Fatima Estrada Bernuy; [2021]
  Keywords : quality management systems; purchasing; prefabricated perforated decks; load-bearing wall elements; concrete; wood; kvalitetsledningssystem; inköp; prefabricerade håldäck; bärande väggelement; betong; trä;

  Abstract : With increased demand for housing in Sweden's metropolitan regions, it is of greatimportance to meet the need and build more. The supply of housing is governed byaccess to land and what it costs to build apartment houses. READ MORE