Essays about: "Bamboo"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Bamboo.

 1. 1. Röd pandas (Ailurus fulgens) hägnutnyttjande och sociala beteenden på Parken Zoo

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Sidstedt; [2016]
  Keywords : röd panda Ailurus fulgens ; sociala beteende; hägnutnyttjande; beteenden; hägn; social; revirmarkering;

  Abstract : The red panda (Ailurus fulgens), also called red cat-bear or lesser panda is a threatened species due to human destruction of the environment the panda is living in. The red panda is the only species in the family Ailuridae, since they can neither be in the same family as bears or raccoons, but they do belong in the same superfamily as the raccoon. READ MORE

 2. 2. Artrika gröna tak : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka den biologiska mångfalden på ett befintligt grönt tak

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erika Spegel-Nääs; [2015]
  Keywords : biologisk mångfald; gröna tak; vildbin; biodiversitetstak; upplevelse; Ulls hus;

  Abstract : Då våra städer förtätas försvinner allt fler grönytor, vilket i sin tur leder till att livsmiljöer för många arter fragmenteras. För att kompensera förlusten av gröna områden anläggs gröna tak på många byggnader. READ MORE

 3. 3. A modern shining princess. An intertextual analysis of the transformation of Princess Kaguya and the Okina from Taketori Monogatari in Reiko Shimizu's manga Kaguya Hime.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : My Bergström; [2014-03-04]
  Keywords : japanese; manga; intertextuality; narratology; comics; folktales; gender;

  Abstract : The purpose of this thesis is to examine the intertextual relationship between the classicJapanese folktale Taketori Monogatari and the Japanese comic (manga) Kaguya Hime that is based on the folktale. Focus lies in particular on examining how the change of main characters affects the narrative and the reader’s perception of it, as well as how the characters of Princess Kaguya – the shining princess – and the Okina – the bamboo cutter – have been transformed in the manga. READ MORE

 4. 4. Wastescape Bhubaneswar & Cuttack

  University essay from KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Author : Oskar Gudéhn; Linda Ringqvist; [2014]
  Keywords : Bhubaneswar; Cuttack; Odisha; Waste; Waste Management; Architecture; sustainable studies; critical studies; Urban Planning; Formal; Informal; Minor Field Study; MFS; Architects without Borders; ASF; SPARC; UDRC; KKPKP; waste picker; godown; Mahila Milan; India; Rammed Earth; Mud; Bamboo; ANT; recycling; composting; biogas; landfill; slum; slum upgrading; interview; documentation; sketches; holistic; bottom up; social sustainability; economic sustainability; ecological sustainability;

  Abstract : This project is a study of the wastescape - a network of waste - of Bhubaneswar and Cuttack in Odisha, India.  The study incorporates key locations, e.g. landfills, urban wastelands and waste warehouses; major actors in the formal and informal waste sector; and flows of waste through economic and social systems. READ MORE

 5. 5. Textilmassa - vad finns det för konsumentintresse?

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Fredric Abrahamsson; Anton Paulsson; [2014]
  Keywords : taktilt test; regenatfibrer; textilfibrer; miljökläder; ekokläder; textilmassa; dissolvingmassa; grön marknadsföring;

  Abstract : Företag behöver information om kundpreferenser för att kunna bedriva produktutveckling. Denna studie syftar till att undersöka hur konsumentgruppen svenska studenter upplever känslan av olika textilmaterial samt vilken miljöpåverkan de tror att råvaruframställningen till olika textilmaterial har. READ MORE