Essays about: "Beatriz Navarro Morales"

Found 2 essays containing the words Beatriz Navarro Morales.

 1. 1. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet

  Author : Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Keywords : Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Abstract : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. READ MORE

 2. 2. WoWspeak: From L337 Language to the Game

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Beatriz Navarro Morales; [2010-10-15]
  Keywords : Online game; World of Warcraft; Netspeak; L337 Language; WoWspeak; language; computer mediated language;

  Abstract : The aim of this study is to analyse the language used in chat channels of World of Warcraft to illustrate that players of World of Warcraft have adapted L337 language in order to suit theirspecific requirements in the game. By doing so the players have created a new variation of L337 Language: WoWspeak. READ MORE