Essays about: "Beer"

Showing result 6 - 10 of 80 essays containing the word Beer.

 1. 6. DOES ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY SELL? INVESTIGATING FACTORS FOR THE PURCHASE DECISION OF CRAFT BEER

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Andrea Huntzinger; Klara Lindblom; [2019]
  Keywords : Environmental sustainability; Purchase Decision; Purchasing Factors; Craft Beer; Small Scale; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate if and to what extent environmental sustainability is a contributing factor in the purchase decision of craft beer among young adults. In addition, the study aims to understand how different purchasing factors are related to each other in the craft beer purchase decision. READ MORE

 2. 7. Mucor indicus potential inom producering av öl : jämförelse mot Saccharomyces cerevisiae, påverkan av mäskningstemperaturen

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Viktor Nilsson; [2019]
  Keywords : S. cerevisiae; M. indicus; mäskning; mäskningstemperatur; etanol;

  Abstract : En av dom vanligaste mikroorganismerna som används vid produktion av öl är Saccharomyces cerevisiae. Dess goda förmåga att omvandla socker till etanol samt bidragandet med smakämnen till den färdiga produkten är några av egenskaperna som gör S. cerevisiae så användbar. READ MORE

 3. 8. How specialist firms sustain on a niche in aconcentrated industry. : A case-study of Belgian Craft-Breweries.

  University essay from

  Author : Sébastien Dessaucy; Daniel Steinwandter Wippel; [2019]
  Keywords : Resource Partitioning; Niche Marketing; Coopetition; Niche Firms; Branding; Entrepreneurship; Entrepreneurial Marketing; Microbreweries; Craft beer.;

  Abstract : Purpose – The purpose of this thesis is to understand how specialist firms develop in a concentrated industry by analyzing how microbreweries develop and operate on the Belgian market. Then, the literature reviewed used to build the theoretical foundation of this work is centered around the Resource Partitioning Theory and Niche Marketing Theory to explain this phenomenon. READ MORE

 4. 9. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Keywords : avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Abstract : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. READ MORE

 5. 10. Patenting Beer : An analysis of plant product patents with specific focus on the impact of those patents granted for beer grain plant mutations to Carlsberg and Heineken

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Imogen Liscoe; [2019]
  Keywords : Intellectual property; beer; patent; biotechnology; plant;

  Abstract : This thesis examines the impact upon EPO interpretation of European plant patent law of the case Carlsberg and Heineken pertaining to the granting of patents for beer grain enzyme mutations. This analysis will look at current interpretation of the patentability of plant products dependant on the classification of their production process, as well as the extent of the scope of protection granted to these plant patents. READ MORE