Essays about: "Bena"

Found 3 essays containing the word Bena.

 1. 1. Villaträdgården som lundmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olof Green; [2019]
  Keywords : lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Abstract : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. READ MORE

 2. 2. Contact induced change in Bena (G63) – A study of ‘swahilization’ in a Tanzanian vernacular language

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Rasmus Bernander; [2012-10-12]
  Keywords : African languages; Bantu; Bena; Swahili; contact linguistics; contact induced change; unequal bilingualism; swahilization ; vocabulary; loanwords; borrowing;

  Abstract : The aim of this study is to describe how Swahili is influencing the vocabulary of Bena (G63), one of the vernacular languages of Tanzania. The paper is written within the field of contact linguistics and relies on theories on how the linguistic outcome of the dis-empowered language is affected in an intense and unequal language contact situation. READ MORE

 3. 3. Det är här jag bor nu : ungas attityder till att flytta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Jonsson; [2012]
  Keywords : Ungdomar; flyttning; attityder; bostad;

  Abstract : När statistiken visar att vi är mer flyttbenägna och rörligare än någonsin i historien kommer funderingarna kring vad som ligger bakom dessa siffror. Unga pekas ut att vara de som flyttar mest, och det finns en allmän uppfattning i dagens samhälle att de bör flytta när de gått ur gymnasiet. READ MORE