Essays about: "Best-before labels"

Found 2 essays containing the words Best-before labels.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Datummärkning av livsmedel : till nytta för producenter, handlare och konsumenter?

  University essay from SLU/Dept. of Microbiology

  Author : Christine Jonsson; [2012]
  Keywords : matsvinn; bäst-föredatum; sista förbrukningsdag; hållbarhet;

  Abstract : Varje dag förloras stora mängder livsmedel och dessa förluster sker i alla steg från jordbruket till konsumenternas hushåll. En av orsakerna till att mat går förlorad är att produkten börjar närma sig sitt bäst- föredatum. READ MORE