Essays about: "Beteende avsikt."

Found 5 essays containing the words Beteende avsikt..

 1. 1. The loot box dilemma : A qualitative thesis of video game players interactions and mitigation of unethical aspects in loot boxes.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Simon Bergstedt; Pontus Skoglund; [2020]
  Keywords : Microtransactions; Loot box; Gambling; design guidelines; behavior intentions.; Microtransaktioner; Loot box; Gambling; Design riktlinjer; Beteende avsikt.;

  Abstract : In-game purchase options are referred to as microtransactions and have become a common revenue for modern video games. Microtransactions refer to small payments made inside of video games to acquire game content. The phenomenon of microtransactions is often related to "loot boxes". READ MORE

 2. 2. Ko och kalv tillsammans : en studie av sårläkning, smärtbeteenden och tillväxt hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Josefin Molin Björkdahl; [2020]
  Keywords : sårläkning; avhorning; beteende; ko-kalv;

  Abstract : Frågeställningen i den här studien var om sårläkning och uppvisande av smärtrelaterade beteenden efter avhorning påverkas av sociala faktorer. Sammanlagt 9 försöks- och 13 kontrollkalvar avhornades när de var 2,5–6 veckor gamla. Försökskalvarna hölls med sin mamma, i grupp tillsammans med de andra försökskalvarna och deras mammor. READ MORE

 3. 3. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ulrica Robertsson; [2018]
  Keywords : sociala interaktioner; välfärd; konkurrens; vila; ättid; ståendetid; sortering; partikelstorlek; torrsubstans; mjölkavkastning; foderberedning;

  Abstract : Kompakt fullfoder (C-TMR) är ett nytt sätt att blanda fullfoder. Vid foderberedningen blandas kraftfoder och vatten med avsikt att göra foderblandningen homogen så att korna inte kan sortera ut enskilda foderpartiklar. READ MORE

 4. 4. An Adaptive Human Brain to ComputerInterface System for Robotic or Wheel-Chair based Navigational Tasks

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : DULLAL GHOSH; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : Ett av flera huvudsyften med ett gränssnitt mellan hjärna och datorer är att förbättralivskvaliteten för förlamade personer. I tidigare studier har betydande ansträngningar gjorts föratt känna igen en användares avsikter. Dock finns inga tidigare studier som visar varför detta ärviktigt. READ MORE

 5. 5. Köpare av skogsfastigheter i Småland år 2000-2001 : en undersökning hur den privata ägarstrukturen ser ut i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Jansson; [2003]
  Keywords : skogslandskap; privat ägarskap; mänskligt beteende;

  Abstract : The aim of this thesis is to study the private owner structure in the Swedish forestry. This will be done with both a investigation of forest owners in Småland the year 2000 and 2001 and also a statistic research for the private forest owners in Sweden right now and over the years. READ MORE