Essays about: "Betong"

Showing result 1 - 5 of 158 essays containing the word Betong.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 2. 2. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Keywords : Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Abstract : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. READ MORE

 3. 3. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  University essay from KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Author : Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Keywords : concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Abstract : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. READ MORE

 4. 4. Materialval : återanvändning av markmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Iman Abusharar; [2020]
  Keywords : markmaterial; betong; tegel; natursten;

  Abstract : Grunden till detta arbete är att utveckla en förståelse för hur betong, tegel och natursten fungerar i våra utemiljöer och hur dessa kan återanvändas. För att kunna påverka materialvalen i våra offentliga miljöer behöver entreprenörer, beställare och projektörer som har möjligheten att påverka börja göra det och hitta lösningar för att få det att fungera hållbart och ekonomiskt. READ MORE

 5. 5. Maglev deployment in winter climate

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Axel Thorstrand; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : As of year 2020, maglev train systems are not in service in areas with harsh winter climate. Compared to conventional railway, the technology is relatively new and untested in conditions of low temperatures, icing and snow. READ MORE