Essays about: "Betula pendula"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words Betula pendula.

 1. 1. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Erik Bergqvist; [2018]
  Keywords : blandskogar; tillväxtmönster; trädslaginteraktioner; virkeskvalitet;

  Abstract : Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. READ MORE

 2. 2. Tree species classification using multi-temporal Sentinel-2 data

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Magnus Persson; [2018]
  Keywords : sentinel-2; tree species; random forest; recursive feature elimination;

  Abstract : The Sentinel-2 program provides the opportunity to monitor terrestrial ecosystems with a high temporal- and spectral resolution. In this study, the utilization of multi-temporal Sentinel-2 imagery and it’s spectral variation due to phenology for classification of common tree species is evaluated at the forest estate Remningstorp in central Sweden. READ MORE

 3. 3. Natural regeneration on clear cuts in Southern Sweden : how fencing, soil treatment and distance from broad-leaved forest affect tree regeneration and ground vegetation

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Jón Ásgeir Jónsson; [2016]
  Keywords : natural regeneration; forest restoration; pioneers; noble broadleaves; Picea abies; soil scarification; fencing; distance from broad-leaved forest; Raslångens ekopark;

  Abstract : The forests of Europe have seen a dramatic shift in structure, species composition and area coverage in the last centuries. Large areas previously covered by a mixed broad-leaved forest are now used for agriculture or other land uses. READ MORE

 4. 4. Uptake of per- and polyfluoroalkyl substances by plants

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Laura Gobelius; [2016]
  Keywords : phytoremediation; Arlanda Airport; PFASs; groundwater; soil; plant; AFFF; aqueous fire fighting foams;

  Abstract : The extensive use of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) as surfactants in, for example textiles,cookware and aqueous firefighting foams (AFFFs) during the last decades has resulted in widespread environmental contamination. Due to the persistent and bioaccumulative characteristics of PFASs, they are ubiquitously found in the environment, wildlife and humans. READ MORE

 5. 5. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Simon Lidberg; [2014]
  Keywords : klimatförändring; landskapsarkitektur; trädval; USDA; växtzon;

  Abstract : Det går inte att förutsäga exakt hur klimatet förändras, klimatexperter har däremot tagit fram sannolika scenarier. Klimatet påverkar träd i städer och har därför en ekonomisk, ekologisk och upplevelsemässig tyngd. READ MORE