Essays about: "Binders"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word Binders.

 1. 1. DURABILITY STUDY OF REJUVENATED RAP BINDERS

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : An Na Lay; [2022]
  Keywords : RAP reclaimed asphalt pavement ; rejuvenator; bitumen; rheology; ageing; RAP; bitumen; föryngringsmedel; reologi; åldring;

  Abstract : När priset på naturtillgångar ökar samt att industrier måste ställa om till en mer hållbar verksamhet innebär detta även en omställning för asfaltsindustrin. Ett sätt för att använda mer återvunnet material i asfaltsindustri är att använda bindemedlet från gammal asfaltsmassa (eng.: reclaimed asphalt pavement, RAP). READ MORE

 2. 2. Mass Spectrometric Virus Detection with Multiplex Assay

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Sebastian Augustinsson; [2022]
  Keywords : Multiplex assay; Binder; Antigen; Cloning; Pull-down assay; Targeted detection; Mass spectrometry;

  Abstract : Syftet med projektet var att utveckla en multiplexanalys för att detektera antigen från SARS-CoV-2, influensa och respiratoriskt syncytial virus genom att använda en masspektrometrisk metod som involverar antigenspecifika bindare. Bindarna klonades, renades och biotinylerades innan de användes i en analys utvecklad genom en målinriktad metod som involverade antigenerna. READ MORE

 3. 3. Affibody phage display selections for lipid nanoparticle and affibody-mediated transient CAR T-cell therapy

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Tasnim Yasin Idris; [2022]
  Keywords : affibody; phage display; in vitro selection; CD5; CD8; CD19; CAR T-cell therapy.;

  Abstract : CAR T-cellbehandling är en immunterapi som har visat lovande resultat vid behandling av cancer. Trots det riktade immunsvaret som kan uppnås, betonar komplexiteten i tillverkningsprocessen och behandlingsproceduren det utrymme somm finns för förbättringar. READ MORE

 4. 4. Optimization of immunotherapeutic relevant ABD-derived affinity proteins for prolonged serum half-life

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Ebba Bergström; [2022]
  Keywords : Half-Life extension; Human serum Albumin HSA ; Interleukin 17c IL17c ; ABD-Derived Affinity ProTeins ADAPT ; Protein-based drugs.;

  Abstract : Marknaden för proteinbaserade läkemedel, de så kallade biologiska läkemedlen, är idag en industri som omsätter miljarder. Ett vanligt sätt att utveckla dessa läkemedel på är med hjälp av monoklonala antikroppar då de kan binda till sitt mål med hög specificitet. READ MORE

 5. 5. The Correlation of Workability and Mechanical Strength in air lime binders with different aggregates and pozzolan

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Natalia Ioanna Dedousi; [2021-03-16]
  Keywords : conservation; air-limes; binders; aggregates; pozzolan;

  Abstract : In this study are investigated two air lime binders common in conservation practice. The first one is a commercial air lime, emerging from dry slaking, which was left to age for 4 months. The second is a natural quicklime emerging from the burning in a traditional lime kiln from Mariestad, Sweden. READ MORE