Essays about: "Biofuel in transportation"

Showing result 16 - 20 of 29 essays containing the words Biofuel in transportation.

 1. 16. Evaluation of isobutanol tolerance and gene expression in four different Saccharomyces cerevisiae strains for the development of bio-butanol production

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Rebecka Heinrup; [2016]
  Keywords : Biofuels; Isobutanol; Saccharomyces cerevisiae; Tolerance; RPN4; RTG1; ILV2;

  Abstract : Today, most transportation fuels are derived from crude oil. However, fossil fuels are limited resources and contribute to climate change, and are therefore not considered as sustainable. Biofuels are highly relevant candidates for replacing fossil fuels and research has gone into butanol as a biofuel. READ MORE

 2. 17. Assessment of financial risk in renewable biodiesel firms

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Tobias Vahlström; Adnan Cavka; [2015]
  Keywords : renewable biodiesel; financial risk;

  Abstract : Energy consumption in the transport sector is expected to increase substantially over the coming decades. The uncertainty in the forecasts are relatively high regarding the size of the increase but reports from the US Energy Information Administration (EIA) points to an increase of 56 percent between 2010 and 2040 (IEO2013, 2013, p. 9). READ MORE

 3. 18. Life Cycle Assessment on fiber cable construction methods

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Shan Solivan; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : The demand for effective and high-speed telecommunication is growing fast in line with developments in modern society. Old telecommunication infrastructure, based on copper cable networks, cannot supply this increasing demand. READ MORE

 4. 19. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Rowell; [2015]
  Keywords : skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

  Abstract : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. READ MORE

 5. 20. Beslutsstöd för virkeshandel och flödesplanering : vidareutveckling av NETRA

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Björn Edlund; [2014]
  Keywords : flödesoptimering; virkesförsörjning; NETRA;

  Abstract : Vid flödesplaneringen för en organisation som arbetar med virkesförsörjning måste hänsyn tas till tillgången på råvara, anförskaffningspris, transportsystem, transportavtal, leverans-avtal med mera. All denna information och en mängd andra parametrar ska användas för att bestämma det optimala flödet, oavsett om det handlar om timmer, massaved eller biobränsle. READ MORE