Essays about: "Biological Systems"

Showing result 1 - 5 of 207 essays containing the words Biological Systems.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. Building a Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) instrument followed bytesting the boundaries of FRET-FCS

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Isabell Weinberg-Krakowski; Evelina Stenseth; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Understanding biological systems oftentimes requires mapping the behaviors of biomolecules on small scales such as single proteins or nucleic acids. Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) is a group of particularly noninvasive and sensitive fluorescence-­based techniques that can be used for this purpose. READ MORE

 3. 3. Temporal Multivariate Distribution Analysis of Cell Shape Descriptors

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Amanda Krantz; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : In early drug discovery and the study of the effects of new chemical compounds on cancer cells, the change in cell shape over time provides vital information about cell health. Live-cell image analysis systems can be used to extract cell-shape describing parameters of individual cells during exposure to new drugs. READ MORE

 4. 4. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Viker; [2021]
  Keywords : altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Abstract : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. READ MORE

 5. 5. X-ray Photoelectron Spectroscopy on Clusters: From Water Clusters to Metal & Metal-Oxide Nanoparticles

  University essay from Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Emmanouil Tzomos; [2021]
  Keywords : Nanoscience; Nanoparticles; Clusters; Synchrotron Radiation; Water Particles; Silver Particles; Silver Oxides; Ethylene Epoxidation; Radiotherapy; PES; XPS; Lund University; FlexPES; MAX IV; Physics and Astronomy;

  Abstract : In the present work, two experimental setups aimed at the production of (1) water clusters and (2) metal-oxide nanoparticles were assembled and commissioned. The experiments on the cluster/nanoparticle beams were set up and performed at the FlexPES beamline of the MAX-IV synchrotron facility. READ MORE