Essays about: "Biologisk kväverening"

Found 2 essays containing the words Biologisk kväverening.

 1. 1. Using bioaugmentation to enhance the denitrification process in a treatment plant for landfill leachate

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Oscar Skirfors; [2020]
  Keywords : Bioaugmentation; Landfill leachate; Wastewater treatment; Biological nitrogen removal; Denitrification; Waste management; Bioaugmentation; Deponilakvatten; Vattenrening; Biologisk kväverening; Denitrification; Avfallshantering;

  Abstract : It has been illegal to deposit household waste in Swedish landfills since 2005. The large amount of waste deposited prior to this does however continue to pose an environmental concern, mainly in the form of leachate water. This study focused on enhancing the denitrification process in a leachate water treatment plant through bioaugmentation. READ MORE

 2. 2. Control of sludge bulking in an SBR-plant treating slaughterhouse wastewater

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Linda Jonsson; [2005]
  Keywords : SBR; abattoir wastewater; Type 021N; sludge bulking; filamentous bacteria;

  Abstract : Sedan december 2003 har Kalmar läns slakteris (KLS) nya reningsverk varit i drift. Entreprenör för det nya reningsverket samt driftansvariga under det två första åren är Läckeby Water Group. Verket är av SBR-typ (Sekventiell Biologisk Rening) med biologisk kväverening och kemisk fällning av fosfor med hjälp av järnklorid. READ MORE