Essays about: "Biomass Combustion"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the words Biomass Combustion.

 1. 1. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Karl Malmberg; [2021]
  Keywords : biokol; värmeproduktion; kolsänka; sågverk; biprodukter;

  Abstract : In order to fulfill the Swedish national goal of achieving climate neutrality by 2045, the implementation of negative emission technologies is regarded as a vital tool, since it can compensate for emissions deemed too hard to avoid. The widespread use of district heating systems, in combination with a relatively large forest industry in Sweden, provides a unique opportunity to implement combined biochar and energy production (BCE). READ MORE

 2. 2. Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Author : Wilhelm Johansson; [2020]
  Keywords : Centrifugal Scrubber; Heat Recovery; Thermal Efficiency; Biomass Combustion; MCP-Directive; Simulation; Modelling;

  Abstract : During combustion of biomass, particulate matter is emitted, which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. READ MORE

 3. 3. Small Scale Polygeneration System for Hotels in Costa Rica

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : David Vargas Masis; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In a world where energy consumption increases every year and the current system harms the environment, new technologies are necessary to cope with such intensive energy demands worldwide. In such an era, polygeneration systems are an innovative and sustainable solution for that problem. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 5. 5. Investigation of the absorption solvent for bioenergy carbon capture and storage (BECCS) through pilot plant trials

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Tejas Latha Karthikeyan; [2020]
  Keywords : Carbon capture; BECCS; absorption; potassium carbonate systems; CHP plant; Koldioxidinfångning; BECCS; absorption; kaliumkarbonatsystem; CHP-anläggning;

  Abstract : Att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C kommer kräva negativa koldioxidutsläpp. En metod för att generera negativa koldioxidutsläpp är så kallad Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS). READ MORE