Essays about: "Biotechnology"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the word Biotechnology.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 2. 2. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Kristina Broberg; [2019]
  Keywords : Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). READ MORE

 3. 3. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2018]
  Keywords : Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. READ MORE

 4. 4. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Lovisa Nilsson; [2018]
  Keywords : biobaserad plast; livsmedelsförpackning; barriäregenskaper; funktionella barriärer; polysackarider;

  Abstract : Plast är ett begrepp som innefattar flertalet material och de används inom många områden. Konventionell plast baseras på fossila resurser vilket är en icke-förnyelsebar källa och problematik som lyfts fram med konventionell plast är kolavtrycket och det avfall som plastindustrin bidrar till. READ MORE

 5. 5. Development of an Online Monitoring and Sampling Scheme for Recombinant Protein Production

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Louise Bengtsson; [2018]
  Keywords : Biotechnology; Biochemistry; Online Sampling; Online Monitoring; Fermentation; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : During the past few years the focus on bioprocess monitoring and control has increased. An area still under intensive development is the sampling methods for efficient and rapid analysis during fermentations. READ MORE